سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامى 
مترجم- محقق 
1365/07/01 
1374/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
مسئول بخش اردو 
1377/07/01 
1379/07/02 
اجرایی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مترجم- مصحح 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
صدا و سیما- مرکز تهران و زاهدان 
کارشناس 
 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
تلویزیون برون مرزی سحر 
کارشناس 
 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف 
راهنما- مشاور- داور 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
جامعة الزهراء 
استاد داور 
 
 
علمی،اجرایی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
استاد مشاور 
 
 
علمی، اجرایی 
تدریس 
مدرسه امام علي(ع) 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
---