مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیداحتشام عباس
نام خانوادگی:زیدی
نخصص ها:ادبیات فارسی

زندگی نامه

عالم دینی و ادیب شاعر تخلص به"حشم". ولد فی مدینه جونپور الهندیه. حصل علی اللیسانس(1396 ق) و الماجستیر(1399ق) فی اللغه الفارسیه و آدابها من جامعه بنارس. قدم الی مدینه قم لدراسه العلوم الدینیه سنه (1404 ق)، فتلمذ فی مختلف المراحل الحوزویه لعده اساتذه، منهم: الشیخ حسن زاده الآملی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، الشیخ محمد تقی بهجت، الشیخ علی المشکینی. عین عضوا فی الهیئه الاداریه لمجله " التوحید" الاردیه الصادره عن منظمه الاعلام الاسلامی. قصد امیرکا عده مرات لتبلیغ تعالیم الدین الحنیف. یسکن حالیا مدینه قم و یبذل نشاطات ثقافیه مختلفه فی التدریس و الترجمه.